Общи условия

Моля, прочетете всички тези правила и условия.

Тъй като можем да приемем вашата поръчка и да сключим законно изпълнимо споразумение без допълнително позоваване на вас, трябва да прочетете тези правила и условия, за да сте сигурни, че те съдържат всичко, което искате, и нищо, от което не сте доволни.

Приложение

Настоящите Общи условия ще се прилагат за покупката на стоките от вас (клиента или вас). Ние сме Concretta EU с имейл адрес info@concretta.eu; (Доставчикът или нас или ние).
Това са условията, при които ви продаваме всички стоки. Поръчвайки която и да е от Стоките, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия. Поръчвайки която и да е от Услугите, вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите Правила и условия. Можете да закупите Стоките от Уебсайта само ако имате право да сключите договор и имате навършени 18 години.

Интерпретация

3. Потребител означава физическо лице, действащо за цели, които са изцяло или главно извън неговата търговия, бизнес, занаят или професия;

4. Договор означава правно обвързващо споразумение между вас и нас за доставка на Стоките;

5. Място за доставка означава помещенията на Доставчика или друго място, където трябва да бъдат доставени Стоките, както е посочено в Поръчката;

6. Траен носител означава хартиен носител или имейл, или друг носител, който позволява информацията да бъде адресирана лично до получателя, позволява на получателя да съхранява информацията по начин, достъпен за бъдещи справки за период, който е достатъчно дълъг за целите на информация и позволява непроменено възпроизвеждане на съхранената информация;

7. Стоки означава стоките, рекламирани на Уебсайта, които ви доставяме с броя и описанието, посочени в Поръчката;

8. Поръчка означава поръчката на Клиента за Стоките от Доставчика, както е подадена следвайки процеса стъпка по стъпка, описан на уебсайта;

9. Политика за поверителност означава условията, които определят как ще боравим с поверителна и лична информация, получена от вас чрез уебсайта;

10. Уебсайт означава нашия уебсайт concretta.eu, на който се рекламират Стоките.

Стоки

11. Описанието на Стоките е както е посочено в Уебсайта, каталози, брошури или друга форма на реклама. Всяко описание е само с илюстративна цел и е възможно да има малки несъответствия в размера и цвета на доставените стоки.

12. В случай на Стоки, изработени според вашите специални изисквания, ваша отговорност е да гарантирате, че всяка предоставена от вас информация или спецификация е точна.

13. Всички Стоки, които се показват на уебсайта, зависят от наличността.

14. Ние можем да направим промени в Стоките, които са необходими, за да се съобразим с всеки приложим закон или изискване за безопасност. Ще ви уведомим за тези промени.

Лична информация

15. Ние съхраняваме и използваме цялата информация стриктно съгласно Политиката за поверителност.

16. Може да се свържем с вас чрез използване на електронна поща или други методи за електронна комуникация и чрез предплатена поща и вие изрично се съгласявате с това.

База за продажба

17. Цената на Стоките и всяка допълнителна доставка или други такси е тази, посочена на Уебсайта към датата на Поръчката или такава друга цена, която можем да договорим писмено.

18. Цените и таксите включват ДДС по ставката, приложима към момента на Поръчката.

19. Вие трябва да платите, като изпратите данните за вашата кредитна или дебитна карта с вашата поръчка и ние можем да приемем плащането незабавно или по друг начин преди доставката на Стоките.

Цени и начини на заплащане

20. Цената на Стоките и всяка допълнителна доставка или други такси е тази, посочена на Уебсайта към датата на Поръчката или такава друга цена, която можем да договорим писмено.

21. Цените и таксите включват ДДС по ставката, приложима към момента на Поръчката.

22. Трябва да платите, като изпратите данните за вашата кредитна или дебитна карта с вашата поръчка и ние можем да приемем плащането незабавно или по друг начин преди доставката на Стоките.

Доставка

23. Ние ще доставим Стоките до Мястото за доставка до времето или в рамките на договорения период или, при липса на споразумение, без неоправдано забавяне и във всеки случай не повече от 30 дни след деня, в който е сключен Договорът .

24. Във всеки случай, независимо от събития извън нашия контрол, ако не доставим Стоките навреме, можете (в допълнение към всички други средства за защита) да прекратите Договора, ако:

24.1. ние сме отказали да доставим Стоките, или ако доставката навреме е от съществено значение, като се вземат предвид всички относими обстоятелства към момента на сключване на Договора, или вие сте ни казали преди сключването на Договора, че доставката в срок е от съществено значение; или

24.2. след като не сме успели да доставим навреме, вие сте посочили по-късен период, който е подходящ за обстоятелствата, и ние не сме доставили в рамките на този период.

25. Ако прекратявате Договора, ние (в допълнение към другите средства за правна защита) незабавно ще върнем всички плащания, направени по Договора.

26. Ако сте имали право да третирате Договора в края, но не го направите, не сте възпрепятствани да анулирате Поръчката за каквито и да е Стоки или да отхвърлите Стоки, които са били доставени и, ако направите това, ние (в допълнение) към други средства за правна защита) без забавяне да върне всички плащания, извършени по Договора за всички такива анулирани или отхвърлени Стоки. Ако Стоките са доставени, трябва да ни ги върнете или да ни позволите да ги вземем от Вас и ние ще заплатим разходите за това.

27. Ако някакви Стоки образуват търговска единица (единица е търговска единица, ако разделянето на единицата би навредило съществено на стойността на стоките или характера на единицата), вие не можете да отмените или отхвърлите Поръчката за някои от тези Стоки, без също анулиране или отхвърляне на Поръчката за останалите.

28. Вие се съгласявате, че можем да доставим Стоките на вноски, ако страдаме от недостиг на наличност или друга действителна и справедлива причина, при спазване на горните разпоредби и при условие, че не носите отговорност за допълнителни такси.

29. Ако вие или избраното от вас лице не успеете, не по наша вина, да приемете доставката на Стоките на Мястото за доставка, ние може да таксуваме разумните разходи за съхранението и повторното им доставяне.

30. Стоките ще станат ваша отговорност от завършването на доставката или вземането от клиента. Трябва, ако е разумно осъществимо, да прегледате Стоките, преди да ги приемете.

Поверителност

31. Вашата поверителност е от решаващо значение за нас. Ние уважаваме вашата поверителност и спазваме Общия регламент за защита на данните по отношение на вашата лична информация.

32. Тези Правила и условия трябва да се четат заедно и са в допълнение към нашите политики, включително нашата политика за поверителност (https://www.concretta.eu/privacy-policy) и политика за бисквитките (https://www.concretta. eu/политика-бисквитки/

33. За целите на тези Общи условия:

33.1. „Закони за защита на данните“ означава всеки приложим закон, свързан с обработката на лични данни, включително, но не само, GDPR.

33.2. „GDPR“ означава Общият регламент на ЕС за защита на данните.

33.3. „Администратор на данни“, „Лични данни“ и „Обработване“ имат същото значение като в GDPR.

Без отговорност

34. Доставчикът не изключва отговорност за: (i) всяко измамно действие или бездействие; или (ii) за смърт или телесна повреда, причинени от небрежност или нарушение на други законови задължения на Доставчика. При спазване на това, Доставчикът не носи отговорност за (i) загуба, която не е била разумно предвидима и за двете страни по време на сключването на Договора, или (ii) загуба (напр. пропусната печалба) за бизнеса, търговията, занаята на Клиента или професия, която не би била понесена от Потребителя – защото Доставчикът вярва, че Клиентът не купува Стоките изцяло или главно за своя бизнес, търговия, занаят или професия.

Риск и право на собственост

35. Рискът от повреда или загуба на Стоки ще премине към Вас, когато Стоките Ви бъдат доставени.

36. Вие не притежавате Стоките, докато не получим пълното плащане. Ако пълното плащане е просрочено или настъпи стъпка към вашия фалит, ние можем да изберем чрез известие да анулираме всяка доставка и да прекратим всички права за използване на Стоките, които все още са ваша собственост, в който случай трябва да ги върнете или да ни позволите да ги вземем.

Теглене, връщане и анулиране

37. Можете да оттеглите Поръчката, като ни кажете преди сключването на Договора, ако просто искате да промените решението си и без да ни посочвате причина, и без да носите отговорност.

38. Това е договор от разстояние (както е дефиниран по-долу), който има правата за анулиране (Права за анулиране), посочени по-долу. Тези права за анулиране обаче не се прилагат за договор за следните стоки (без други) при следните обстоятелства:

38.1. стоки, които са направени по ваши спецификации или са ясно персонализирани;

38.2. стоки, които са склонни да се развалят или да изтекат бързо.

39. Освен това правата за анулиране на договор престават да бъдат налични при следните обстоятелства:

в случай на договор за продажба, ако стоките се смесят неразделно (според тяхното естество) с други артикули след доставката.

Право на отказ

Предмет, както е посочено в настоящите Правила и условия, можете да анулирате този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.
Срокът за анулиране ще изтече след 14 дни от деня, в който придобиете или трета страна, различна от посочения от вас превозвач, придобие физическо владение на последната от Стоките. При договор за доставка на стоки във времето (т.е. абонаменти), правото на отказ ще бъде 14 дни след първата доставка.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да прекратите този Договор чрез ясно изявление, в което да посочите решението си (напр. писмо, изпратено по пощата или имейл). Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но не е задължително. Във всеки случай трябва да можете да представите ясни доказателства за това кога е направено анулирането, така че можете да решите да използвате образеца на формуляра за анулиране.
Можете също така да попълните и подадете по електронен път модела на формуляр за отказ или друго ясно изявление за решението на Клиента да се откаже от Договора на нашия уебсайт concretta.eu. Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова анулиране в траен носител (напр. по имейл).
За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на анулиране преди изтичането на периода за анулиране.

Последици от анулирането в периода на анулиране

45. Освен както е посочено по-долу, ако анулирате този Договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, възникващи, ако изберете вид доставка, различен от най-евтиния тип на предлаганата от нас стандартна доставка).

Приспадане за доставени стоки

46. Можем да направим приспадане от възстановяването на загуба на стойност на доставени Стоки, ако загубата е резултат от ненужно боравене от Ваша страна (т.е. боравене със Стоките извън необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на Стоките : напр. това надхвърля вида манипулации, които биха могли да бъдат разумно разрешени в магазин). Това е така, защото вие носите отговорност за тази загуба и ако това приспадане не бъде направено, трябва да ни заплатите сумата на тази загуба.

График на възстановяване

47. Ако не сме предложили да вземем Стоките, ние ще извършим възстановяването на разходите без неоправдано забавяне и не по-късно от:

47.1. 14 дни след деня, в който получим обратно от Вас доставените Стоки, или

47.2. (ако по-рано) 14 дни след деня, в който предоставите доказателство, че сте изпратили обратно Стоките.

48. Ако сме предложили да вземем Стоките или ако не са доставени Стоки, ние ще извършим възстановяването без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни след деня, в който сме информирани за вашето решение да анулирате този Договор.

49. Ние ще извършим възстановяването, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на възстановяването.

Връщане на стоки

50. Ако сте получили Стоки във връзка с Договора, който сте анулирали, трябва да изпратите обратно Стоките или да ни ги предадете на имейл: info@concretta.eu без забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който ни съобщите за анулирането на този Договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите обратно Стоките преди изтичането на периода от 14 дни. Вие се съгласявате, че ще трябва да поемете разходите за връщане на Стоките.

51. За целите на тези Права за анулиране тези думи имат следните значения:

51.1. договор от разстояние означава договор, сключен между търговец и потребител по схема за организирани дистанционни продажби или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до и включително момента на сключване на договора;

51.2. договор за продажба означава договор, по силата на който търговец прехвърля или се съгласява да прехвърли собствеността върху стоки на потребител и потребителят плаща или се съгласява да плати цената, включително всеки договор, който има за предмет едновременно стоки и услуги.

Съответствие и гаранция

52. Ние имаме законово задължение да доставяме Стоките в съответствие с Договора и няма да сме го спазили, ако не отговаря на следното задължение.

53. При доставка Стоките ще:

53.1. да е със задоволително качество;

53.2. да бъде разумно подходящ за всяка конкретна цел, за която купувате Стоките, за която сте ни уведомили преди сключването на Договора (освен ако всъщност не разчитате или е неразумно да разчитате на нашите умения и преценка) и да са годни за всяка цел, поставена от нас или посочена в Договора; и

53.3. отговарят на тяхното описание.

54. Не е несъответствие, ако несъответствието произхожда от вашите материали.

55. Ние незабавно или в рамките на разумен срок ще ви предоставим безплатната гаранция, предоставена от производителя на Стоките. Подробности за гаранцията, включително името и адреса на производителя, продължителността и териториалния обхват на гаранцията, са посочени в гаранцията на производителя, предоставена със Стоките. Тази гаранция ще влезе в сила в момента на доставката на Стоките и няма да намали вашите законни права.

56. Ще предоставим следната следпродажбена услуга: Продавачът ще подкрепи клиента при инсталирането на новото му оборудване.

Наследници и наши подизпълнители

57. Всяка страна може да прехвърли ползата от този Договор на някой друг и ще остане отговорна пред другата за задълженията си по Договора. Доставчикът ще носи отговорност за действията на всички подизпълнители, които е избрал да помогнат при изпълнението на неговите задължения.

Обстоятелства извън контрола на която и да е от страните

58. В случай на неуспех от страна поради нещо извън разумния й контрол:

58.1. страната ще уведоми другата страна веднага щом това е разумно осъществимо; и

58.2. задълженията на страната ще бъдат преустановени, доколкото е разумно, при условие че тази страна ще действа разумно и страната няма да носи отговорност за неуспех, който не е могла разумно да избегне, но това няма да засегне горните права на Клиента, свързани с доставката и всяко право на отказ, по-долу.

Обстоятелства извън контрола на която и да е от страните

59. В случай на неуспех от страна поради нещо извън разумния й контрол:

59.1. страната ще уведоми другата страна веднага щом това е разумно осъществимо; и

59.2. задълженията на страната ще бъдат преустановени, доколкото е разумно, при условие че тази страна ще действа разумно и страната няма да носи отговорност за неуспех, който не е могла разумно да избегне, но това няма да засегне горните права на Клиента, свързани с доставката и всяко право на отказ, по-долу.

Приложим закон, юрисдикция и жалби

60. Договорът (включително всички извъндоговорни въпроси) се урежда от правото на Англия и Уелс.

61. Споровете могат да бъдат отнесени към юрисдикцията на съдилищата на

62. Опитваме се да избягваме всякакви спорове, затова разглеждаме оплакванията по следния начин: Ако възникне спор, клиентите трябва да се свържат с нас, за да намерим решение. Ще се стремим да отговорим с подходящо решение в рамките на 24 часа.