Поверителност

Тази Политика за поверителност описва практиките за поверителност на данните на Concretta.eu, част от Concreta 2017 Ltd., („Ние“ или „Нашите“) за личната информация, събрана, когато Вие („Вие“ или „Вашият“) посещавате нашия уебсайт – Concretta.eu – или неговите съставни страници, Concretta.eu и всеки друг уебсайт, приложение, продукт или услуга, предоставени от Concretta.eu (наричани заедно „Уебсайт“).

В Concretta.eu ние ценим и уважаваме Вашето право на поверителност и правото Ви да разберете как определена информация, която се отнася до Вас, се събира и използва. Тази Политика за поверителност описва личната информация, която Concretta.eu събира, как се използва тази информация, кога и защо се споделя тази информация и какви са Вашите права по отношение на Вашата лична информация.

Използвайки уебсайта, вие се съгласявате и приемате условията на тази Декларация за поверителност и свързаните Условия за ползване, както и събирането, използването и разкриването на информация, както е посочено в тази Политика за поверителност и Условията за ползване.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОЕ ОТ УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НАШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ ИМАЙТЕ ДОСТЪП И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТ ИЛИ ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. ОБАЧЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЦЯЛАТА ВАША ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДИ ИЗЛЕЗВАНЕ ОТ УЕБСАЙТА.

Уебсайтът е уебсайт за широка аудитория за използване от възрастни на възраст 18 или над и е предназначен за използване единствено от физически лица по света. Уебсайтът не е проектиран или предназначен за използване от лица под 18 години.

Събиране и използване на лична информация

Concretta.eu, самостоятелно или чрез оторизирани доставчици на услуги, изпълнители и трети страни, може да събира и използва следните категории лична информация от и за потребителите на уебсайта:

 • Индивидуални идентификатори и информация – като информация, която Вие предоставяте за целите на регистрация в уебсайта или създаване на акаунт (напр. Вашето истинско име, имейл, адрес, телефонен номер, друга информация за контакт, потребителско име и парола, номер на мобилен телефон);
 • Търговска информация – като информация, която събираме по време на Вашите сесии за онлайн пазаруване (напр. артикули, добавени към Вашата количка, онлайн покупки, онлайн отзиви за продукти, продуктови предпочитания или конкретни интереси, незакупени артикули и всякаква промоционална информация, свързана със сесията);
 • Информация за транзакция – като информация, свързана с транзакции, извършени през уебсайта, включително начин на плащане, информация за кредитна/дебитна карта или банкова сметка и информация за доставка за изпълнение на поръчка;
 • Информация за компютърна, интернет и мрежова активност – като например информация, която получаваме от вашето използване на уебсайта (напр. информация от регистрационния файл на вашия сървър, заявки или търсения, хронология на сърфиране, адрес на интернет протокол, уникални идентификатори на устройства и информация за мобилна мрежа);
 • Друга електронна информация – като например информация от комуникация с Нас и друго генерирано от потребители съдържание, изпратено от Вас до Нас чрез електронна поща, чат, телефон и социални медийни канали; и
 • Маркетингова и промоционална информация – като информация, която предоставяте за целите на записване или участие в програми, промоции или състезания, предлагани от Concretta.eu.

Concretta.eu и неговите оторизирани доставчици на услуги, изпълнители и трети страни получават тези категории лична информация чрез Вашето използване на уебсайта и от следните източници:

 • информацията, която предоставяте директно на Нас или на нашите оторизирани доставчици на услуги и изпълнители (напр. процесори за обработка на плащания, услуги за доставка и т.н.);
 • информацията от устройствата, които използвате за достъп до уебсайта; и
 • информацията, която се събира автоматично за Вас от Нас и нашите упълномощени доставчици на услуги и трети страни в резултат на използването на Нашия уебсайт от Ваша страна, включително цифрови инструменти за проследяване като бисквитки и подобни технологии; и
 • информацията, получена от трети страни (напр. Facebook, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Google и Bing) в резултат на използването на нашия уебсайт и други уебсайтове.

Concretta.eu, самостоятелно или чрез оторизирани доставчици на услуги и трети страни, може да използва Вашата лична информация, която ни предоставяте или която се събира за Вас за различни бизнес или търговски цели, включително за:

 • да администрира този уебсайт и да ви представя уебсайта и неговото съдържание, както и да улеснява и подобрява изживяването ви на уебсайта;
 • персонализираме уебсайта за Вас;
 • разрешите Вашия достъп за използване на уебсайта и неговите услуги;
 • предоставяме Ви продукти и извършваме транзакции (включително покупки и връщания);
 • обработване на плащания;
 • обработват, изпълняват и изпращат заявки за покупка и извършват връщания и обмени;
 • да Ви изпраща извлечения и фактури;
 • да Ви изпращаме рекламни, промоционални и маркетингови съобщения, включително директна поща и директен имейл, и да обработваме промоции, проучвания, състезания, раздавания, лотарии и свързани награди или стимули;
 • да ви предоставим препоръки за продукти и услуги въз основа на вашите интереси;
 • да се свържем с Вас или да комуникираме с Вас;
 • адресиране на проблеми с обслужването на клиенти, които може да имате;
 • защита срещу измами и неразрешени транзакции;
 • създаване на аналитични отчети; и
 • Извършване на вътрешна системна диагностика, анализ, мониторинг, отстраняване на грешки и отстраняване на неизправности.

Освен това Concretta.eu може да разкрие Вашата лична информация до степента, в която се изисква по закон, във връзка с всякакви съдебни производства или бъдещи съдебни производства и за да установи, упражни или защити своите законни права. Concretta.eu може също така да разкрие вашата лична информация във връзка с преговори за или всяка действителна продажба, придобиване или прехвърляне на целия или на част от нашия бизнес или активи.

Моля, имайте предвид, че ако доброволно предоставите каквато и да е лична информация за публикуване на нашия уебсайт или който и да е друг уебсайт (включително, без ограничение, всеки уебсайт на социални медии), информацията може да стане публично достъпна и да бъде достъпна и използвана от нас и от други. Следователно трябва да бъдете внимателни, преди да публикувате лична информация онлайн.

Лична информация, предоставена на други страни, работещи с нас

Ние си партнираме с оторизирани доставчици на услуги, изпълнители и трети страни като съществена част от нашите бизнес операции, което ни позволява да направим уебсайта достъпен, да ви предлагаме продукти и услуги, да обработваме и доставяме вашите поръчки и да предоставяме информация и рекламни материали за продукти които може да представляват интерес за Вас.

Concretta.eu не продава и не споделя вашата лична информация в замяна на пари.

A) ДОСТАВЧИЦИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА УСЛУГИ:

Concretta.eu наема оторизирани доставчици на услуги и изпълнители за подпомагане на операциите на уебсайта, онлайн транзакциите, маркетинга и анализите (като хостинг на уебсайтове, оптимизация за търсачки, управление на взаимоотношенията с клиенти, услуги за обработка на разплащателни карти, рекламни и маркетингови услуги, изпълнение на поръчки и услуги за доставка, услуги за съхранение в облак и други технологични услуги на трети страни). Concretta.eu и тези упълномощени доставчици на услуги събират лична информация и нелична информация, която може да бъде предоставена на Concretta.eu или на тези упълномощени доставчици на услуги и изпълнители, включително Вашите интереси и поведение при онлайн покупки, това, което сте харесали и сте кликнали, и дали сте завършили или изоставили покупка. Concretta.eu може също така да предостави вашата лична информация на своите оторизирани доставчици на услуги и изпълнители, за да улесни обработката и изпълнението и доставката на вашата поръчка.

Упълномощен доставчик на услуги или изпълнител, който получава каквато и да е Ваша лична информация от Concretta.eu, е длъжен чрез писмен договор да използва и поддържа тази лична информация само според разрешението на Concretta.eu и в съответствие с условията на тази Политика за поверителност.

B) ТРЕТИ СТРАНИ:

Concretta.eu споделя вашата лична информация – (т.е. индивидуални идентификатори и информация, търговска информация, информация за транзакции, информация за компютърна, интернет и мрежова активност и маркетингова и промоционална информация) – също и с оторизирани маркетингови партньори трети страни за търговски цели, като други упълномощени трети страни, които предоставят базирани на интереси и други целеви рекламни или маркетингови услуги на Concretta.eu.

Друга събрана информация

Concretta.eu, самостоятелно или чрез оторизирани доставчици на услуги, изпълнители и трети страни, може също да събира и използва друга информация от и за потребителите на уебсайта, която не идентифицира конкретно потребителя индивидуално. Без ограничение, това може да включва:

 • информация за интереси към покупките и история на покупките;
 • информация за предпочитанията (включително маркетингови и комуникационни предпочитания);
 • информация от Вашия интернет браузър всеки път, когато посещавате или използвате уебсайта (понякога наричан „Регистрационни данни“ или „Регистрационни файлове“);
 • информация за устройството и данни за употреба;
 • доставчик на интернет услуги;
 • препращане и излизане от уебсайтове и страници;
 • операционна система;
 • кои страници посещавате на нашия уебсайт; и
 • часа и датата на Вашето посещение и използване на страниците Concretta.eu.

Чувствителна лична информация – не се събира

Ние не събираме, нито изискваме или изискваме да предоставите чувствителна лична информация (напр. социалноосигурителен номер, номер на шофьорска книжка, държавна лична карта, номер на паспорт, информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни, философски , или други вярвания, информация, свързана със сексуален живот или сексуална ориентация, здравни данни, биометрични или генетични характеристики, наказателни присъди и престъпления, членство в профсъюзи или конкретно геолокация), и Вие не трябва да ни изпращате и не трябва да ни разкривате никакви чувствителни лична информация на или чрез уебсайта или по друг начин.

Агрегиране и комбиниране на информация

Понякога можем да обобщим определена лична информация и/или нелична информация по начин, който не Ви идентифицира, за да определим информация за Нашите клиенти, включително продуктови тенденции, история на продажбите и къде се намират Нашите клиенти.

Може също така да комбинираме лична информация с нелична информация. Ако направим това, ще третираме такава комбинирана информация като лична информация.

Използване на нелична информация

Тъй като неличната информация не Ви идентифицира индивидуално, Ние можем да събираме, използваме и разкриваме нелична информация за всякакви законни цели по Наше собствено усмотрение.

Бисквитки, маяци и отказ

Concretta.eu, неговите оторизирани доставчици на услуги и определени упълномощени трети страни използват дигитални инструменти за проследяване като бисквитки и подобни технологии, когато използвате уебсайта (напр. бисквитки, уеб маяци и GIF файлове с един пиксел). Бисквитките са малки файлове, които се прехвърлят на твърдия диск на Вашето устройство през Вашия интернет браузър, който позволява на системите на Уебсайта или упълномощени доставчици на услуги или трети страни да разпознаят Вашия браузър и да уловят и запомнят определена информация. Това ни помага да подобрим достъпа ви до нашия уебсайт, да идентифицираме повторните посетители, да гарантираме автентичността на регистрираните потребители, да насочваме рекламите, да предоставяме механизма за онлайн пазаруване и да активираме мониторинг на трафика на уебсайта.

Ние използваме базирани на сесия бисквитки и постоянни бисквитки. Базираните на сесия бисквитки ще продължат само докато вашият уеб браузър е отворен и се изтриват, когато затворите браузъра си. Постоянната бисквитка ще продължи, докато не изтече или докато не я изтриете. Понякога Concretta.eu администрира използването на бисквитки (наречени бисквитки на първа страна) и технологии за проследяване, а понякога разчитаме на оторизирани доставчици на услуги и трети страни да правят това (наречени бисквитки на трети страни). Тези доставчици на услуги и трети страни може също да използват бисквитки, пиксели и други идентификатори, за да събират информация, която показва как потребителите взаимодействат с уебсайта (напр. Google Analytics, Localytics, сайтове за социални медии).

Използването на бисквитки ни помага да правим редица неща, за да подобрим изживяването ви като клиент или потенциален клиент на Concretta.eu, включително да:

 • идентифициране на потребители и посетители на уебсайта, включително нови посетители и завръщащи се клиенти;
 • запомняне и обработка на артикулите във Вашата пазарска количка;
 • обработваме и запазваме Вашите предпочитания за бъдещи посещения;
 • събиране на анализи, статистики и отчети за нашия уебсайт и дейността на уеб трафика;
 • проследяваме и насочваме Вашите интереси, за да подобрим Вашето изживяване на нашия уебсайт, включително търсения и уеб трафик в близост до дейността на уебсайта;
 • позволяват интеграция със социални медии;
 • предлагайте продукти и реклами, които могат да бъдат съобразени с Вашите интереси; и
 • предоставя други услуги, свързани с уебсайта.

Реклама въз основа на интереси и друга целенасочена реклама

Ние събираме данни за вашите дейности на нашия уебсайт, за да ги използваме за предоставяне на персонализирана реклама за вас, докато използвате нашия уебсайт, както и чрез имейли, текстови съобщения и други канали за директен маркетинг, които използваме. За да Ви предоставим последователно изживяване при пазаруване, може също така да свържем различни устройства, които използвате (напр. смартфони, таблети и настолни компютри), като ги използваме с друга информация, която имаме за Вас, Вашето взаимодействие с нашия уебсайт и Вашата история на транзакциите.

Възможно е да споделим вашата лична информация относно дейностите на нашия уебсайт с рекламни мрежи или кооперации, администрирани от трети страни. Тези рекламни мрежи използват тази информация, за да Ви предоставят реклами, които са съобразени с Вашите индивидуални интереси. Можете да се откажете да споделяме вашата лична информация с тези мрежи и кооперативи, като попълните заявка за отказ, достъпна чрез „Не продавайте и не споделяйте моята лична информация“.

Ние също си партнираме с определени трети страни, включително платформи за социални медии, които използват свои собствени инструменти за дигитално проследяване, като бисквитки и пиксели, за да проследяват Вашите онлайн дейности във времето и в нашия уебсайт и други уебсайтове, като събират информация чрез автоматизирани средства. Тези трети страни ще Ви предоставят реклами въз основа на Вашите интереси, дейности и предпочитания. В резултат на това може да видите определени реклами за Concretta.eu на други уебсайтове въз основа на предишни дейности на нашия уебсайт. Може да сте в състояние да деактивирате тези цифрови инструменти за проследяване, като промените настройките за бисквитки в браузъра за всяко устройство, което използвате за достъп до уебсайта. Освен това може да сте в състояние да се откажете от техните инструменти за дигитално проследяване, като промените предпочитанията си във всяка платформа за социални медии.

Ако получавате промоционални материали или бюлетини от нас, можете да се отпишете от тези съобщения по всяко време, като следвате инструкциите, съдържащи се в имейлите, които получавате. Можете също така да промените състоянието на абонамента си по всяко време, като влезете в акаунта си и редактирате информацията си, или като се свържете с нас по имейл, или като използвате информацията, предоставена по-долу в раздела „Връзка с нас“. Дори ако се откажете от получаване на съобщения за директен маркетинг, Ние продължаваме да се свързваме с Вас относно покупка или поръчка или във връзка с други дейности по обслужване на клиенти.

Не проследявайте информация

Някои браузъри имат функция „Не проследявай“, която Ви позволява да кажете на уебсайтовете, че не желаете Вашите онлайн дейности да бъдат проследявани. Понастоящем няма унифициран сигнал на браузъра за тази функция и индустриален стандарт за това как да се реагира на тези сигнали. Следователно активирането/деактивирането на функцията „Не проследявай“ във Вашия браузър не гарантира, че всички уебсайтове, които посещавате, ще отговорят на заявката.

Concretta.eu не разпознава и не отговаря на сигнали „Не проследявай“ в момента. Concretta.eu ще преоцени подхода си за реагиране на сигнали „Не проследявай“, след като бъде установен индустриален стандарт.

Други уебсайтове

Уебсайтът съдържа връзки към други сайтове (включително сайтове на социални медии), които не са собственост или се контролират от Concretta.eu. Concretta.eu не носи отговорност за съдържанието, действията, политиките за поверителност или практиките за поверителност и сигурност на информацията на други сайтове и Ви насърчава да прегледате политиките за поверителност на тези сайтове. Concretta.eu не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове, използването от ваша страна на свързаните сайтове или каквато и да е информация (включително вашата лична информация), събрана, публикувана, използвана или показана от операторите на свързани сайтове. Освен това Concretta.eu не носи отговорност за неуспех на трета страна или техни филиали или агенти за използване на Вашата лична информация в съответствие с политиката за поверителност на тази трета страна или каквито и да било договорни или други правни задължения, които тази трета страна, техните свързани лица , или агенти, могат да бъдат предмет.

Предвидена аудитория на уебсайта и забележка относно поверителността на децата

Ние съзнателно не събираме или съхраняваме каквато и да е лична информация от деца под 18-годишна възраст и изискваме непълнолетните да не ни предоставят лична информация чрез уебсайта. Ако родител или настойник узнае, че неговото или нейното дете под 18 години ни е предоставило информация без негово или нейно съгласие, той или тя трябва да се свърже с нас, както е посочено в раздела „Връзка с нас“ по-долу.

Сигурност на данните

Сигурността на вашата лична информация е много важна за Нас. Ние следваме общоприетите индустриални стандарти, за да защитим личната информация, предоставена ни и която събираме, както по време на предаване, така и след като я получим. Въпреки това нито един метод за предаване през интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Ето защо, въпреки че се стремим да използваме приемливи от търговската гледна точка средства за защита на вашата лична информация, не можем да гарантираме абсолютната сигурност на личната информация, предоставена от вас или събрана от нас чрез използването на сайта.

Запазване и съхранение на лична информация

Ние съхраняваме всички категории от личната информация, която събираме – (т.е. Индивидуални идентификатори и информация, Търговска информация, Информация за транзакции, Информация за компютърна, интернет и мрежова активност и Маркетингова и промоционална информация) – докато имате акаунт в Нас или периода от време, необходим за нашите бизнес цели, или както се изисква или е разрешено от приложимото законодателство.

Актуализации на тази Политика за поверителност

Легендата „ПОСЛЕДНО АКТУАЛИЗИРАНО“ в горната част на тази Политика за поверителност показва кога тази Политика за поверителност е била последно преработена. Всички промени ще влязат в сила, когато публикуваме ревизираната Политика за поверителност в Услугите. Използването на Услугите след тези промени означава, че приемате преработената Политика за поверителност.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или желаете повече информация, можете да се свържете с нас, както следва:

Тел.: (359) 888 299 732 Електронна поща: info@concretta.eu